Αναζήτηση Ταινίας - Search Movie

Night of Love

Ελληνικός Τίτλος - If the movie is from Greece else fill the English title Night of Love
Χώρα / Χώρες Παραγωγής - Country of ProductionEgypt
Έτος Παραγωγής της Ταινίας - Year of Production of the Film
Διάρκεια σε λεπτά- Duration in minutes18
Περίληψη στα (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Summary (English) up to 100 words: Και οι Ελληνικές ταινίες να εχουν περίληψη στα Ελληνιικά και ΑγγλικάA man feels that he had been fighting but was defeated and is today in a state of confusion. In a pa...
Βιογραφικό (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Curriculum Vitae (English) up to 100 words: Και για τους Ελληνες ΣκηνοθέτεςHelmy Nouh was born in Egypt. He graduated from The Higher Institute of Cinema, Academy of Arts, in ...
Normal Day

Ελληνικός Τίτλος - If the movie is from Greece else fill the English title Normal Day
Χώρα / Χώρες Παραγωγής - Country of ProductionGreece
Έτος Παραγωγής της Ταινίας - Year of Production of the Film
Διάρκεια σε λεπτά- Duration in minutes20
Περίληψη στα (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Summary (English) up to 100 words: Και οι Ελληνικές ταινίες να εχουν περίληψη στα Ελληνιικά και ΑγγλικάIn this short film we are looking at the life of White, a young man who comes back from work, frustr...
Βιογραφικό (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Curriculum Vitae (English) up to 100 words: Και για τους Ελληνες ΣκηνοθέτεςAndi Xhuma studied dance at the National school of Dance in Athens Greece while in the meantime was ...
now i am fine

Ελληνικός Τίτλος - If the movie is from Greece else fill the English title ουφ τα είπα και ξαλάφρωσα
Χώρα / Χώρες Παραγωγής - Country of ProductionΕλλαδα
Έτος Παραγωγής της Ταινίας - Year of Production of the Film
Διάρκεια σε λεπτά- Duration in minutes39
Περίληψη στα (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Summary (English) up to 100 words: Και οι Ελληνικές ταινίες να εχουν περίληψη στα Ελληνιικά και ΑγγλικάBecause the crisis is not only economical, it is a crisis of ideas, of values, of institutions, beca...
Βιογραφικό (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Curriculum Vitae (English) up to 100 words: Και για τους Ελληνες ΣκηνοθέτεςGraduation from film school, director-producer of short films and feature films. Seminars in philoso...
Go to top