Αναζήτηση Ταινίας - Search Movie

OMESSA

Ελληνικός Τίτλος - If the movie is from Greece else fill the English title OMESSA
Χώρα / Χώρες Παραγωγής - Country of ProductionFrance
Διάρκεια σε λεπτά- Duration in minutes20
Περίληψη στα (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Summary (English) up to 100 words: Και οι Ελληνικές ταινίες να εχουν περίληψη στα Ελληνιικά και ΑγγλικάAnna never leaves her backpack and do not come-back often in France. Discovering a lump in her breas...
Βιογραφικό (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Curriculum Vitae (English) up to 100 words: Και για τους Ελληνες ΣκηνοθέτεςIt was in Australia that I directed my first documentary « Is everything possible, Darling ? ». The ...
Online

Ελληνικός Τίτλος - If the movie is from Greece else fill the English title Online
Χώρα / Χώρες Παραγωγής - Country of ProductionCroatia
Έτος Παραγωγής της Ταινίας - Year of Production of the Film
Διάρκεια σε λεπτά- Duration in minutes29
Περίληψη στα (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Summary (English) up to 100 words: Και οι Ελληνικές ταινίες να εχουν περίληψη στα Ελληνιικά και Αγγλικά"Online" is a video made entirely out of found footage material from the Youtube ASMR community with...
Βιογραφικό (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Curriculum Vitae (English) up to 100 words: Και για τους Ελληνες ΣκηνοθέτεςArijana Lekić- Fridrih born in Zagreb,1983. graduated in Film and video on the Arts Academy Split, C...
Out of Sight

Ελληνικός Τίτλος - If the movie is from Greece else fill the English title Out of Sight
Χώρα / Χώρες Παραγωγής - Country of ProductionCyprus
Διάρκεια σε λεπτά- Duration in minutes5
Περίληψη στα (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Summary (English) up to 100 words: Και οι Ελληνικές ταινίες να εχουν περίληψη στα Ελληνιικά και ΑγγλικάA visit to a deserted house unveils memories of a Christmas day...
Βιογραφικό (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Curriculum Vitae (English) up to 100 words: Και για τους Ελληνες ΣκηνοθέτεςDavid Hands has worked as a cameraman and editor for important news networks, and as a producer and ...
Overnight

Χώρα / Χώρες Παραγωγής - Country of ProductionΕλλάδα
Διάρκεια σε λεπτά- Duration in minutes9
Περίληψη στα (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Summary (English) up to 100 words: Και οι Ελληνικές ταινίες να εχουν περίληψη στα Ελληνιικά και ΑγγλικάA young father, having problems in his marriage and his life generally, is searching for a drugstore...
Βιογραφικό (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Curriculum Vitae (English) up to 100 words: Και για τους Ελληνες ΣκηνοθέτεςVahagn Karapetyan was born in Armenia. In 2007 he came to Greece to study Cinematography. In 2010 he...
Go to top