Αναζήτηση Ταινίας - Search Movie

REPLY

Ελληνικός Τίτλος - If the movie is from Greece else fill the English title REPLY
Χώρα / Χώρες Παραγωγής - Country of ProductionΕλλάδα
Έτος Παραγωγής της Ταινίας - Year of Production of the Film
Διάρκεια σε λεπτά- Duration in minutes7
Περίληψη στα (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Summary (English) up to 100 words: Και οι Ελληνικές ταινίες να εχουν περίληψη στα Ελληνιικά και ΑγγλικάA castaway story, a man in a desert island ask for help, until…
Βιογραφικό (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Curriculum Vitae (English) up to 100 words: Και για τους Ελληνες ΣκηνοθέτεςAmateur cinematographers, for almost 5 years. Every one has directed 3 very short films
Retaliation

Ελληνικός Τίτλος - If the movie is from Greece else fill the English title Retaliation
Χώρα / Χώρες Παραγωγής - Country of ProductionHungary
Έτος Παραγωγής της Ταινίας - Year of Production of the Film
Διάρκεια σε λεπτά- Duration in minutes7
Περίληψη στα (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Summary (English) up to 100 words: Και οι Ελληνικές ταινίες να εχουν περίληψη στα Ελληνιικά και ΑγγλικάPeter is the black sheep of the school. Daily humiliations and atrocities make his everyday life di...
Βιογραφικό (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Curriculum Vitae (English) up to 100 words: Και για τους Ελληνες ΣκηνοθέτεςFüzes Dániel Filmo/Biography  born 1993 in Tübingen, Germany  2001 – 2007 Elementary School „...
Rhizome

Ελληνικός Τίτλος - If the movie is from Greece else fill the English title Ρίζωμα
Χώρα / Χώρες Παραγωγής - Country of ProductionΕλλάδα
Διάρκεια σε λεπτά- Duration in minutes7
Περίληψη στα (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Summary (English) up to 100 words: Και οι Ελληνικές ταινίες να εχουν περίληψη στα Ελληνιικά και ΑγγλικάAnestis, having lost his wife, tries and achieves to find a way in order to have her close to him ag...
Βιογραφικό (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Curriculum Vitae (English) up to 100 words: Και για τους Ελληνες ΣκηνοθέτεςYiannis Zafiris was born in Athens, in 1986. He graduated from the Middlesex University of London, w...
Right or Left

Χώρα / Χώρες Παραγωγής - Country of ProductionAlgeria
Έτος Παραγωγής της Ταινίας - Year of Production of the Film
Διάρκεια σε λεπτά- Duration in minutes3
Περίληψη στα (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Summary (English) up to 100 words: Και οι Ελληνικές ταινίες να εχουν περίληψη στα Ελληνιικά και Αγγλικάa short film that shows the negative differences in life of somone with and without taking drugs .
Βιογραφικό (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Curriculum Vitae (English) up to 100 words: Και για τους Ελληνες ΣκηνοθέτεςOukazi Zakarya 22 ετών από την Αλγερία. πρώτο έτος πλοίαρχος αγγλικά φοιτητής και ένας ανεξάρτητος κ...
Rogatsia, The Sense of Zourna

Ελληνικός Τίτλος - If the movie is from Greece else fill the English title Ρογκάτσια, Η Αίσθηση του Ζουρνα
Χώρα / Χώρες Παραγωγής - Country of ProductionGreece/Uk
Έτος Παραγωγής της Ταινίας - Year of Production of the Film
Διάρκεια σε λεπτά- Duration in minutes56
Περίληψη στα (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Summary (English) up to 100 words: Και οι Ελληνικές ταινίες να εχουν περίληψη στα Ελληνιικά και ΑγγλικάIn the heart of Macedonia, at the valley that lays between the palaces of Alexander the great, over ...
Βιογραφικό (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Curriculum Vitae (English) up to 100 words: Και για τους Ελληνες ΣκηνοθέτεςYiannis Koufonikos is a Lecturer in Film and Television Production at Edge Hill University. He holds...
Go to top