Αναζήτηση Ταινίας - Search Movie

SAGNANT (BLEEDING)

Ελληνικός Τίτλος - If the movie is from Greece else fill the English title SAGNANT (BLEEDING)
Χώρα / Χώρες Παραγωγής - Country of ProductionSpain
Έτος Παραγωγής της Ταινίας - Year of Production of the Film
Διάρκεια σε λεπτά- Duration in minutes14
Περίληψη στα (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Summary (English) up to 100 words: Και οι Ελληνικές ταινίες να εχουν περίληψη στα Ελληνιικά και ΑγγλικάVirgi is 17 and she has a love affair with her Art teacher. She's used to get along with guys, and b...
Βιογραφικό (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Curriculum Vitae (English) up to 100 words: Και για τους Ελληνες ΣκηνοθέτεςTatiana Dunyó was born in Badalona and raised in a little town in the Maresme coast. She invented th...

SEA

SEA

Ελληνικός Τίτλος - If the movie is from Greece else fill the English title SEA
Χώρα / Χώρες Παραγωγής - Country of ProductionSpain
Έτος Παραγωγής της Ταινίας - Year of Production of the Film
Διάρκεια σε λεπτά- Duration in minutes9
Περίληψη στα (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Summary (English) up to 100 words: Και οι Ελληνικές ταινίες να εχουν περίληψη στα Ελληνιικά και ΑγγλικάSYNOPSIS: SEA is a transit time that does not refer to an external world; a mental representation wh...
Βιογραφικό (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Curriculum Vitae (English) up to 100 words: Και για τους Ελληνες ΣκηνοθέτεςBachelor of Fine Arts from the University of Barcelona, she ​​won a scholarship to study for a year ...
Solidarity School

Ελληνικός Τίτλος - If the movie is from Greece else fill the English title Σχολείο αλληλεγγύες
Χώρα / Χώρες Παραγωγής - Country of ProductionΕλλάδα
Έτος Παραγωγής της Ταινίας - Year of Production of the Film
Διάρκεια σε λεπτά- Duration in minutes30
Περίληψη στα (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Summary (English) up to 100 words: Και οι Ελληνικές ταινίες να εχουν περίληψη στα Ελληνιικά και ΑγγλικάIn Thessaloniki, Greece, a group of volunteers has created the solidarity school "Odysseas" (Ulysses...
Βιογραφικό (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Curriculum Vitae (English) up to 100 words: Και για τους Ελληνες ΣκηνοθέτεςVahagn Karapetyan was born in Armenia. In 2007 he came to Greece to study Cinematography. In 2010 he...
SPIRIDOULA

Ελληνικός Τίτλος - If the movie is from Greece else fill the English title ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Χώρα / Χώρες Παραγωγής - Country of ProductionΕΛΛΑΔΑ
Έτος Παραγωγής της Ταινίας - Year of Production of the Film
Διάρκεια σε λεπτά- Duration in minutes4
Περίληψη στα (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Summary (English) up to 100 words: Και οι Ελληνικές ταινίες να εχουν περίληψη στα Ελληνιικά και ΑγγλικάSPIRIDOULA LIVES ALONE IN A FARM. NOBODY IS GOING UP THERE. SUDDENLY…
Βιογραφικό (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Curriculum Vitae (English) up to 100 words: Και για τους Ελληνες ΣκηνοθέτεςAnastasios Visvardis Lives and works in Zakιnthos Greece. Amateur creating animation movies. Film...
Sprint to the past

Ελληνικός Τίτλος - If the movie is from Greece else fill the English title Sprint to the past
Χώρα / Χώρες Παραγωγής - Country of ProductionRussia
Έτος Παραγωγής της Ταινίας - Year of Production of the Film
Διάρκεια σε λεπτά- Duration in minutes15
Περίληψη στα (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Summary (English) up to 100 words: Και οι Ελληνικές ταινίες να εχουν περίληψη στα Ελληνιικά και ΑγγλικάThe film tells the story of one of the most beautiful sports-rowing, about the fate of its athletes ...
Βιογραφικό (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Curriculum Vitae (English) up to 100 words: Και για τους Ελληνες ΣκηνοθέτεςThe film tells the story of one of the most beautiful sports-rowing, about the fate of its athletes ...
Stillness

Ελληνικός Τίτλος - If the movie is from Greece else fill the English title Stillness
Χώρα / Χώρες Παραγωγής - Country of ProductionPortugal
Έτος Παραγωγής της Ταινίας - Year of Production of the Film
Διάρκεια σε λεπτά- Duration in minutes3
Περίληψη στα (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Summary (English) up to 100 words: Και οι Ελληνικές ταινίες να εχουν περίληψη στα Ελληνιικά και ΑγγλικάJoão (John) wanders. A garden is a passing point. He spends time there, thinking about Maria (Mary),...
Βιογραφικό (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Curriculum Vitae (English) up to 100 words: Και για τους Ελληνες ΣκηνοθέτεςLuis Miranda is a film and video director. Director of 76 films (short form) in such areas as the fi...
STONY PATHS

Ελληνικός Τίτλος - If the movie is from Greece else fill the English title STONY PATHS
Χώρα / Χώρες Παραγωγής - Country of ProductionMAGALI CHIROUZE
Έτος Παραγωγής της Ταινίας - Year of Production of the Film
Διάρκεια σε λεπτά- Duration in minutes60
Περίληψη στα (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Summary (English) up to 100 words: Και οι Ελληνικές ταινίες να εχουν περίληψη στα Ελληνιικά και ΑγγλικάStony Paths is the story of a walk across Anatolia. Arnaud Khayadjanian starts a trek in Turkey, on ...
Βιογραφικό (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Curriculum Vitae (English) up to 100 words: Και για τους Ελληνες ΣκηνοθέτεςA director graduated from the Sorbonne University of Paris, Arnaud Khayadjanian directed “LOST HORIZ...
Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde

Ελληνικός Τίτλος - If the movie is from Greece else fill the English title Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde
Χώρα / Χώρες Παραγωγής - Country of ProductionThe United Kingdom
Έτος Παραγωγής της Ταινίας - Year of Production of the Film
Διάρκεια σε λεπτά- Duration in minutes101
Περίληψη στα (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Summary (English) up to 100 words: Και οι Ελληνικές ταινίες να εχουν περίληψη στα Ελληνιικά και ΑγγλικάOur film is a faithful adaptation of Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde by Robert Louis Stephenso...
Βιογραφικό (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Curriculum Vitae (English) up to 100 words: Και για τους Ελληνες ΣκηνοθέτεςMark Tree directed, produced and stared in the film. He is a full time undergraduate student studyi...
Summer of Love

Χώρα / Χώρες Παραγωγής - Country of ProductionPoland
Έτος Παραγωγής της Ταινίας - Year of Production of the Film
Διάρκεια σε λεπτά- Duration in minutes23
Περίληψη στα (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Summary (English) up to 100 words: Και οι Ελληνικές ταινίες να εχουν περίληψη στα Ελληνιικά και ΑγγλικάClosed in one time and place, this “love story” is about decisions which, once made, become irrevers...
Βιογραφικό (Αγγλικά) μέχρι 100 λέξεις - Curriculum Vitae (English) up to 100 words: Και για τους Ελληνες ΣκηνοθέτεςFilm director, traveller and photographer. Born and lived in Cracow. Graduate of Directing at the Kr...
Go to top